logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

profile picture

นางสาวชุติมา ไตรมาศ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

 

นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง 20 สิงหาคม 2562
 
 
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึง 31 มกราคม 2562
 
 
นายเกริกชัย พรหมดวง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง17 เมษายน 2561
 
 
นายคณาวุฒ สิติธีรพันธุ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560
 
 
นางสาวรสสุนธ์ สมบูรณ์ทรัพย์
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
 
 
นายมนัส ใจสอาด
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึง 22 มีนาคม 2558
 
 
นายชัยวัฒน์ ถิรอุฬารสกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 - 13 มิถุนายน 2556
 
 
นายวันทวี บุญญเศรษฐ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 13 ตุลาคม 2547 - 3 พฤศจิกายน 2551
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1054 ครั้ง