logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าร่วมประชุมหารือกรณีการดำเนินการพิสูจน์สิทธิฯ

            เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าร่วมประชุมหารือกรณีการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการกองทัพเรือ ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครองครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงสงวนหวงห้ามไว้ใช้ราชการ
กองทัพเรือ ตำบลเกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยมีนายธีรพงศ์ สุขช่วย
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เป็นประธาน

 

อัลบั้มภาพ

8 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์...
  27 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่ว...
  27 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย " วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบ...
  23 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง