logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด มอบหมายให้ นายชำนาญ โคทะโน นายช่างสำรวจชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด มอบหมายให้ นายชำนาญ โคทะโน นายช่างสำรวจชำนาญงาน และนางสาวสมใจ ผลาเกษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 และตรวจสอบข้อมูลที่ดินและรายชื่อผู้ครอบครองป่าชายเลน พื้นที่เป้าหมาย ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื้อที่ 104 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จำนวน 1,753 ราย ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร เป็นประธาน

 

 

อัลบั้มภาพ

6 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด มอ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง