logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด

             เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เพื่อมอบนโยบายจากผู้บริหาร ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำและงานภาคบังคับ
พร้อมมอบขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด รวมทั้งออกตรวจโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดแห่งใหม่
บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.233 (บางส่วน) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


             ต่อมาในวันที่
 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.57 ใช้ประโยชน์ในราชการกรมราชทัณฑ์
(เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ) และกรมชลประทาน (อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ) เพื่อติดตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์”
 และท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ หลังลำดับที่ ตร.930 และท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบ ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้าง
อยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ หลังลำดับที่ ตร.1116 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดย นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

6 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด มอ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง