logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน (ตามประมวลกฎหมายที่ดิน)

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าประชุมชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน  (ตามประมวลกฎหมายที่ดิน) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดยมีท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกัฬชัย เทพวรชัย เป็นประธาน

 

อัลบั้มภาพ

15 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นท...
  22 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พ...
  21 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื...
  21 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง