logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่ตราดได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดตราด

             เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่ตราดได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดตราด เพื่อรับทราบประเด็นการขอแก้ไขกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในจังหวัดตราด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมี ท่านรองผู้ว่าจังหวัดตราด
นายณรงค์ เทพเสนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

อัลบั้มภาพ

22 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พ...
  21 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื...
  21 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื...
  19 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง