logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด (คบจ.) ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด (คบจ.) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายงานผลและพิจารณาการดำเนินโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรจังหวัดตราด

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้น...
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราดพร้อมด...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที...
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง