logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดตราด

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
พร้อมทั้งตรวจติดตามมาตรการ/แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง (
Flagship) และติดตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 บริเวณ
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.ตร. 655 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป้าหมายจัดให้เช่าจำนวน 100 ราย และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.30 น. ได้เข้าประชุมหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ และผลการดำเนินการตามมาตรการ แผนงานและโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด และลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดย นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง
ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

อัลบั้มภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์...
  27 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่ว...
  27 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย " วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบ...
  23 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง