logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.412 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 6 โดยช่วงเช้าเป็นการจัดประชุมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทุ่งนนทรี เพื่อเช่าที่ราชพัสดุ และช่วงบ่ายเป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.412 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีการนำสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าอุปโภค-บริโภค มาจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนิน...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราดเพื่อพิจารณากำหนด...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนินกิจกรรมม...
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง