logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ คดีแพ่งของศาลจังหวัดตราด จำนวน ๒ คดี ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด โดยมีนางสาวอุมาภรณ์ รัตนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

1 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้น...
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราดพร้อมด...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที...
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง