logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราดเพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงของจังหวัดตราด สำหรับรอบบัญชี พ.ศ. 2564 - 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายชาญชัย ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราด เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงของจังหวัดตราด สำหรับรอบบัญชี พ.ศ. 2564 - 2567 และการจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รอบบัญชี พ.ศ. 2564 - 2567 จังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม 

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนิน...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราช...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ดำเนินกิจกรรมม...
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง