logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (คปจ.ตราด) ครั้งที่ 1/2565

     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (คปจ.ตราด) ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

อัลบั้มภาพ

19 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นท...
  22 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พ...
  21 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื...
  21 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง