logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้กับประชาชนชาวตราด

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่ตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยร่วมกันแจกสเปรย์แอลกอฮอล์พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวตราด ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด

อัลบั้มภาพ

14 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้น...
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที...
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที...
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง