logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตราด

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบเชื่อว่ามีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 28 แปลง
และให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีก จำนวน 18 แปลง โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดตราด

 

อัลบั้มภาพ

9 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย " วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบ...
  23 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล ณ ชุมชนบ้านบางอิน หมู่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหว...
  22 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ไ...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง