logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  19 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  12 มิถุนายน 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  13 พฤศจิกายน 2562
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  28 ตุลาคม 2562
 • จังหวัดตราดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ
  7 ตุลาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
  20 สิงหาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
  19 สิงหาคม 2562
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  13 สิงหาคม 2562
 • จังหวัดตราดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  5 สิงหาคม 2562
 • จังหวัดตราดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  2 สิงหาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สังกัดสำนักงานธนารักษ์
  30 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดตราด รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 กรกฎาคม 2562
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  5 กรกฎาคม 2562
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  4 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  12 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหดนวัน เวลา และสถานที่สอบ
  4 มกราคม 2561
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
  18 ธันวาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  16 กันยายน 2559
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  9 กันยายน 2559
 • ประกาศจังหวัดตราด
  26 มกราคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  4 มกราคม 2559
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  11 ธันวาคม 2558