logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เรือง ขยายเวลาขายทอดตลาดพัสดุ และปรับปรุงรายการบัญชี (บางส่วน) (แก้ไขเพิ่มเติมประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 1)

อัลบั้มภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ
  1 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การรับฟังความ...
  10 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการป...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 273 ครั้ง