logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา สถานที่
  19 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  6 กรกฎาคม 2564
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  20 มิถุนายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  22 พฤษภาคม 2562
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์์
  3 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  27 มิถุนายน 2559
 • ประกาศจังหวัดตราด
  26 มกราคม 2559
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 ธันวาคม 2558
 • รับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  11 ธันวาคม 2558