logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

พนักงานราชการ

  • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    20 มิถุนายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
    22 พฤษภาคม 2562
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์์
    3 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
    27 มิถุนายน 2559
  • ประกาศจังหวัดตราด
    26 มกราคม 2559
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
    23 ธันวาคม 2558
  • รับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
    11 ธันวาคม 2558