logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  2 พฤศจิกายน 2563
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินมิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  2 มีนาคม 2563
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  2 มีนาคม 2563
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  2 มีนาคม 2563
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  2 มีนาคม 2563
 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
  8 เมษายน 2558
 • แบบฟอร์มแบบสำรวจรายการอาคาร-สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  8 เมษายน 2558
 • แบบฟอร์มแบบสำรวจรายการอาคาร-สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ
  8 เมษายน 2558
 • แบบฟอร์มแบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน
  8 เมษายน 2558