logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมอาคารภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    12 เมษายน 2566